Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden Costablanca4you

1. De overeenkomst verplicht beide partijen tot naleving van de bepalingen genoemd in de overeenkomst.
2. Het gehuurde is uitsluitend bestemd als vakantiewoning, permanente bewoning is niet toegestaan.
3. De huurperiode wordt aangegaan van 0-jan-00 t/m 0-jan-00
4. Vertrekdag uiterlijk 10.00 uur. Aankomst vanaf 16.00 uur. Anders dan hier aangeven alleen in overleg en schriftelijke toestemming van verhuurder.
5. Huurder dient zich als een goede huisvader te gedragen.
6. Het is niet toegestaan om enige veranderingen aan het pand of inboedel door te voeren.
7. Huurder is verplicht om breuk van servieswerk of andere schade te vervangen. Voor vertrek dient u dit door te geven aan Costablanca4you.
8. Huurder is verantwoordelijk voor verlies van sleutels welke zijn overhandigd bij aanvang van de huur. Bij verlies van sleutels worden de kosten van nieuwe sloten en arbeidsloon met betrekking tot vervanging van de sloten doorberekend aan de huurder. U dient deze contant ter plaatse te betalen.
9. Costablanca4you is niet verantwoordelijk voor uitval van elektrische apparaten.
10. Huurder verzekert zich ervan bij het verlaten van het huis het eventueel aanwezig zonnescherm in te draaien en het huis af te sluiten. Wij adviseren ten zeerste de rolluiken of louvre deuren en indien aanwezig hekwerk te sluiten indien u het huis verlaat.
11. Costablanca4you is niet aansprakelijk voor de gevolgen van inbraak / verlies van persoonlijke eigendommen
12. Het is verboden om open vuur op het terras of tuin te maken i.v.m. brandgevaar.
13. Huurder is niet toegestaan om geluidsdragers op een hoog volume te zetten zodat de directe omwonenden hier hinder van zouden kunnen ondervinden.
14. Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg en schriftelijke toestemming van verhuurder. Huisdieren mogen geen directe overlast of gevaar bezorgen voor bewoners of bezoekers van de residentie. Honden dienen op het park aangelijnd te zijn.
15. Huurder is verplicht de huisregels van de urbanisatie na te leven, welke op het park aangegeven staan.
16. Costablanca4you is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door huurders opgelopen in of rond het huis of gemeenschappelijk zwembad.
17. Costablanca4you is niet aansprakenlijk voor eventuele fouten of vergissingen in debeschrijvingen van vakantiewoningen en binden Costablanca4you niet.
18. Huisvuil dient in de containers welke op de residentie langs de weg staan te worden gedeponeerd. 19. Bij einde van de huurperiode dienen de sleutels bij het sleuteladres te worden ingeleverd waarbij inspectie van het huis te allen tijde mogelijk is.
20. Betalingsvoorwaarden:
Alle betalingen voor korte vakantieverhuur verlopen via het verhuur platform Airbnb. Bij een reservering voor meerdere maanden (overwinteren) zijn de onderstaande betalingsvoorwaarden van toepassing. 
U dient 25% van het totale huurbedrag aan te betalen binnen 3 dagen na boeking/reservering. Restant van het boekingsbedrag dient u uiterlijk 6 weken voor aanvang van het verblijf te betalen.
Bij boekingen binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dient het volledige huurbedrag binnen 10 dagen te betalen. De betaling dient per bank plaats te vinden. Uw betalingsafschrift met deze huurovereenkomst is uw reserveringsbevestiging.
21. Wij adviseren u een reis- en annulerings verzekering af te sluiten.
22. Een annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.
23. Wij stellen als voorwaarde dat de huurder een eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten.
24. Op de tussen Costablanca4you en de huurder gesloten overeenkomst is alleen het Spaanse recht van toepassing.

Wij verzoeken u het huis in goede en bezem schone staat achter te laten zodat de volgende huurders na onze schoonmaak het huis vanaf 16.00 uur kunnen betrekken. Denk aan uw persoonlijke bezittingen. Alleen de laatste was is inbegrepen in de kosten van de eindreiniging. Handdoeken en bedlinnen dienen op de laatste dag voor vertrek in de keuken/wasmachine te worden gedeponeerd. Indien er meer was aanwezig is dan het aantal personen dat heeft verbleven, zijn de kosten 10.00 euro per was en wordt dit met de borg verrekend. De borgsom ontvangt u retour na controle en eventuele verrekening van: schade, breuk/vermissing van goederen of niet schoon achtergelaten woning.


Annuleringsvoorwaarden

Deze zijn van toepassing op reserveringen voor meerdere maanden en overwinteren.
Bij korte vakantieboekingen die gereserveerd worden via Airbnb zijn de annuleringsvoorwaarden van Airbnb van toepassing. 
Bij annulering tot 3 maanden voor aankomstdatum zijn de annuleringskosten 25% van de totale reissom.
Bij annulering van 3 tot 2 maanden voor aankomstdatum zijn de kosten 35% van de totale reissom.
Bij annulering van 2 tot 1 maand(en) voor aankomstdatum zijn de kosten 60% van de totale reissom. Bij annulering van 1 maand tot 14 dagen voor aankomstdatum zijn de kosten 80% van de totale reissom.
Bij annulering van 14 dagen tot de aankomstdatum zijn de kosten 100% van de totale reissom.

Disclaimer

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van costablanca4you.com, costablanca4you.nl en costablanca4you.be. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Costablanca4you en/of de eigenaar van deze website niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Door deze internetsites te benaderen en/of de op of via deze internetsites aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van betreffende producten en diensten. 

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer costablanca4you links naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat wij de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbevelen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Costablanca4you aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

© copyright and webdesign.
Costablanca4you behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze internetsites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Toepasselijk recht 
Op deze internetsites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Colofon
Vragen en opmerkingen die betrekking hebben op het technische functioneren van deze website kunt u melden bij info@costablanca4you.nl

© Costablanca4you, 2017-heden

Privacy

Privacyverklaring
Costablanca4you is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Costablanca4you
Avenida Ramon del Valle Inclan 24
T 0034 635945834
T 0031 622777305
Email: info@costablanca4you.nl

Tijdens uw bezoek aan onze internetsite kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Costablanca4you verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@costablanca4you.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Gevoelige informatie 

Costablanca4you tracht niet via deze internetsites gevoelige persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Costablanca4you verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Costablanca4you analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Costablanca4you verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Costablanca4you bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met u op te nemen. Bij terugkeerde boekingen zullen wij opnieuw de gegevens 1 jaar bewaren. Dus hierdoor kan het voorkomen dat de gegevens langer bewaard worden omdat per boeking het jaar opnieuw in zal gaan.


Delen van persoonsgegevens met derden
Costablanca4you verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. 


Cookies 

Costablanca4you kan informatie over het gebruik van deze internetsites verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina’s, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite sneller en gemakkelijker. 

U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. U kunt bijvoorbeeld Ghostery gebruiken daarvoor.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Costablanca4you en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@costablanca4you.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Costablanca4you wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Costablanca4you neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via het e-mailadres info@costablanca4you.nl

Wijzigingen privacy statement 
Costablanca4you behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

©Costablanca4you, aangepast n.a.v. AVG wetgeving 2018-heden.

DutchEnglish